• Stand TECNALIA-BIEMH 2012, Bilbo
  • Stand TECNALIA-BIEMH 2012, Bilbo
  • Stand TECNALIA-BIEMH 2012, Bilbo
  • Stand TECNALIA-BIEMH 2012, Bilbo
  • Stand TECNALIA-BIEMH 2012, Bilbo

Stand TECNALIA-BIEMH 2012, Bilbo

January 10, 2014

Proyecto llave en mano: Diseño&Arquitectura Stand

Atributos: Innovación, Generación Energía, Escucha Activa, Visión de Negocio

Inspiración Sistema Solar: Tecnalia epicentro + órbitas

Conexión campaña twitterComments ( 0 )